فین بیضی اسپیرال , Spiral oval fin 7

فین بیضی اسپیرال , Spiral oval fin

فین بیضی اسپیرال , Spiral oval fin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.