فین بیضی اسپیرال

فین بیضی اسپیرال , Spiral oval fin

Spiral oval fin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.