0913-4602202

031-33872402

رادیاتور های صنعتی

رادیاتور وسیله ای فلزی و یا نیمه فلزی است که بسته به کاربرد جنسش می تواند تفاوت داشته باشد. در واقع، رادیاتور یک مبدل حرارتی مورد استفاده برای انتقال انرژی حرارتی از رسانه ای به رسانه دیگر به منظور سرمایش و گرمایش است.
بیشتر رادیاتورها برای استفاده و داشتن عملکرد در کارخانجات و کارگاه های صنعتی ساخته شده اند و غالبا رادیاتورها به عنوان ناقل دمای آب عمل کرده و یکی از کاربردهای آن ها در خودروها خنک کردن آب برگشتی به موتور می باشد.

رادیاتور خنک کننده‌ روغن هیدرولیک
هیدرولیک
رادیاتور صنعتی
نیروگاهی