0913-4602202

031-33872402

نمایشگاه

حضور فعال شرکت مکانیک سیالات در نمایشگاه‌های صنعت

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه صنعت نفت سال 98

نمایشگاه صنعت نفت سال 96

نمایشگاه صنعت نفت سال 95