0913-4602202

031-33872402

توربولاتور چیست؟

توربولاتور سیمی (Wire Turbolator)

  • توربولاتورهای سیمی این شرکت دارای فرم خاصی بوده که ایجاد ماکزیمم توربولانس و مینیمم افت فشار مینماید. این نوع توربولاتور با پیچیدن سیم در داخل حلقه(Loop) های مدور( بفرم فرچه گردگیر) تولید میشود فین های این نوع توربولاتور در یک جهت بصورت اریب بوده و هیچگونه تیزی در آن وجود ندارد که باعث آسیب به لوله خصوصاً لوله های مسی شود. فرم قرار گرفتن فین طوری است که براحتی از یک طرف لوله میتواند داخل لوله گردد ولی نمی توان آن را از طرف دیگر لوله خارج کرد و همواره به هنگام دخول در داخل لوله فین ها مقداری کج شده و اتصال کامل بین لوله و توربولاتور ایجاد میشود.