0913-4602202

031-33872402

دستگاه تیوب کلینر

تمیز کننده لوله یا تیوب کلینر
این سیستم برای پاکسازی رسوبات برای حفظ حداکثر عملکرد تبادل حرارت لوله ها در انواع محیط های تبادل حرارتی ضروری هستند.

برای تمیز کردن لوله چیلر ، جاذب ها ، تمیز کردن لوله کندانسور بخار و سطح ، تمیز کردن لوله دیگ بخار firetube یا تمیز کردن لوله دیگ بخار لوله آب و تمیز کردن لوله مبدل حرارتی پوسته و لوله استفاده میشود.

مجموعه کامل محصولات ما شامل پاک کننده های لوله مجهز به هوا ، پاک کننده های برقی لوله و اسلحه های تمیز کننده لوله پرتابه است.