0913-4602202

031-33872402

استخدام

فرم استخدام

Step 1 of 6 - اطلاعات شخصی

  • نام خود را وارد کنید
  • نام خانوادگی خود را وارد کنید
  • کد ملی خود را وارد نمایید
  • شماره شناسنامه خود را وارد کنید
  • MM slash DD slash YYYY
  • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 500 MB.
    توجه: تنها تصاوير با فرمت jpg. يا png. و حجم فايل ارسالی نهايتا 500کيلوبايت