0913-4602202

031-33872402

کندانسور

condenser

معرفی کوتاه محصول
به طور کلی کندانسور در سیستمهایی که نیاز به انتقال حرارت دارند استفاده می شود.
کندانسور
تصاویر منتخب محصول
معرفی محصول
کندانسور یا معادل آن چگالند جهت تبدیل حالت ماده مبرد از گاز به مایع در سیکلهای تبرید مورد استفاده قرار میگیرد. گاز گرم و پرفشوار خروجی از کمپرسور وارد لوله‌های کندانسور میشود و گرمای خود را از دست میدهد و درنهایت به مایع تبدیل میشود. اغلب کندانسورها از هوای اطراف یا آب به عنوان خنک کننده استفاد می کنند . طیف وسیعی از کندانسورها در اندازه ها و طرح های مختلف وجود دارد که در واحدهای کوچک دستی تا واحدهای بزرگ صنعتی از آن استفاده می شود. بسته به نحوه تبادل گرمای کندانسور با محیط و خنک شدن آن، کندانسورها  به سه دسته تقسیم می شوند:

کندانسور هوایی

در این چگالند هوا از میان کویل ها و یا لوله های کندانسور عبور میکند و از این طریق گرما از ماد مبرد به محیط منتقل میشود.

کندانسور آب خنک

کندانسورهای آبی، یکی از انواع کندانسور است که در جاهایی که آب مناسب و فراوان و ارزان در ارختیار باشد به صرفه ترین کندانسور محسوب می شود. مسائل خوردگی ناشی از آب یا دفع فاضلاب را باید در نظر گرفت. برای واحدهای ۵ تنی و بزرگ تر که به آب زیادی نیاز است معمولا از یک برج خنک کننده استفاد می شود.

کندانسرهای آبی در سه نوع ساخته می شوند :

۱_پوسته و لوله ۲_پوسته و کویل ۳_لوله داخل لوله در کندانسور آبی پوسته و لوله و کندانسورهای پوسته و کویل ، گاز داغ از بالا وارد پوسته شود و پس از تبادل گرما با آب سرد دخل لوله یا کویل تقطیر شد و مایع مبرد از پایین پوسته خارج می شود.آب داخل لوله ها نیز پس از جذب گرمای مبرد یا در رودخانه و چاه ریخته می شوند و یا توسط برج خنک کننده خنک میشود و مجددا مورد استفاده می گیرند .

کندانسور تبخیری

در این نوع از کندانسورها هم از آب و هم از هوا برای خنک سوازی استفاد میشود. طراحی آن تقریباً شبیه نوع هوایی است ، با این تفاوت که علاوه بر جریان هوا، آب نیز بر روی لوله ها پاشیده میشود. لوله هایی مارپیچی وجود دارند که با عبور مبرد از لوله ها فن جریانی از هوا را بر روی آنها میدمد، به طور هم زمان آبیکه توسط برج خنک کنند سرد شود ، توسط مجراهایی بر روی لوله ها پاشید میشود. مجموعه آب و هوا باعث میعان مبرد میشوند . شرکت مکانیک سیالات در اصفهان تولید کننده انواع کندانسورها میباشد