0913-4602202

031-33872402

فین بیضی

Oval Fin Tube

معرفی کوتاه محصول
فین بیضی بر خلاف فین دایره ای جهت کاهش اختلاف فشار و مقاومت سیال در مقابل حرکت ارائه و طراحی شده اند.
فین بیضی
تصاویر منتخب محصول
معرفی محصول

فین بیضی _ مبدل حرارتی فشرده صفحه لوله به طور گسترده در بخش های صنعتی و تجاری از قبیل سیستم های تهویه مطبوع، کندانسورهای هوای، سیستم های خنک کننده خودروها، دستگاه های هوا فضا و سیستم های مهندسی حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مهمترین چالش در این محدوده افزایش عملکرد انرژی و بازده سیستم می باشد. با این هدف طراحی جدید و نوآورانه ای از نوع فین ها و لوله ها در مبدل حرارتی فشرده صفحه لوله ارائه شده است.

این لوله بر خلاف طراحی های سنتی و مرسوم که از فین های موجی شکل و یا سینوسی برای بهبود انتقال حرارت استفاده شده نوع جدیدی از طراحی فین بر اساس رفتار و دینامیک سیال در ناحیه ویک و پشت لوله بهره برده شده است.

فین بیضی بر خلاف لوله های دایره ای جهت کاهش اختلاف فشار و مقاومت سیال در مقابل حرکت ارائه و طراحی شده اند. نتیجه این طراحی فین بیضی نسبت به فین های تخت و صفحه ای بسته به تعداد شیار و موج ایجاد شده در ناحیه ویک سیال بهبود 10 الی 15 درصدی عملکرد انرژی می باشد.