0913-4602202

031-33872402

تیوب باندل

tube bundle

معرفی کوتاه محصول
مهمترین بخش یک مبدل‌ حرارتی پوسته لوله، قسمتی است که سطوح انتقال حرارت در آن قرار داشته و فرآیند انتقال انرژی از سیال گرم به سیال سرد را ممکن می سازد. به این بخش بسته لوله ها یا تیوب باندل گفته میشود
تیوب باندل
تصاویر منتخب محصول
معرفی محصول

تیوب باندل مبدل های حرارتی پوسته لوله از رایج ترین مبدل های حرارتی می باشند.

مهمترین بخش یک مبدل‌ حرارتی پوسته لوله، قسمتی است که سطوح انتقال حرارت در آن قرار داشته و فرآیند انتقال انرژی از سیال گرم به سیال سرد را ممکن می سازد.
به این بخش بسته لوله ها یا تیوب باندل گفته میشود و از اجراء گوناگونی مانند لوله های انتقال حرارت ، صفحه نگهدارنده لوله ها ، اجزاء تعیین مسیر جریان در پوسته و … تشکیل می شود.

طراحی و ساخت تیوب باندل به عواملی مانند نوع سیال ، دمای و فشار طراحی ، نوع مبدل پوسته لوله و … بستگی دارد . و در این راستا از انواع مواد اولیه که مقاومت مکانیکی ، مقاومت شیمیایی و توانایی انتقال حرارت را داشته باشند، استفاده می شود.

شرکت مکانیک سیالات با توجه به شناختی که نسبت به انواع مبدل های حرارتی دارد، از نقاط ضعف و قوت هر نوع مبدل و بالطبع احزاء آنها آگاه می باشد. لذا در هنگام طراحی و ساخت با در نظر گرفتن تمامی ویژگی های لازم و روش های ساخت، مبدلها و قطعاتی با بهترین شرایط ممکن را در اختیار مصرف کنندگان فرار می دهد. تیوب باندل های ساخت این شرکت نیز از این قاعده مست نی نبوده و در تمامی موارد از حمایتها و گارانتی های لازم برخوردار می باشند.