فین ها

فین تیوب ها همان لوله های پیچ دار یا به اصطلاح فین دار هستند

کاربرد :

فین ها در انواع مبدل های حرارتی،انواع کندانسورهای هوایی و آبی،رادیاتورها و صنایع غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.

وظیفه:

وظیفه این لوله ها پره دار این است که با کمترین حجم بیشترین نرخ انتقال حرارت صورت بگیرد. همچنین در برخی لوله ها پرده دار شیارهایی میزنند تا جریان داخل این لوله ها به حالت مغشوش برسد البته این فقط یک راه ها از چندین روش برای مغشوش کردن جریان داخل لوله است و نسبت به نوع و ویژگی لوله می تون از روش های دیگر استفاده نمود.

فین تیوب ها از نظر شکل پره به چهار شکل صفحه ای،پیچشی،مدور و محوری تولید می شوند. که نوع مدور کاربرد بیش تری نسبت به بقیه دارد.

نمایش دادن همه 5 نتیجه